خانم پیرعلی

خانم پیرعلی

دبیر فیزیک
خانم نجاتی

خانم نجاتی

دبیر فیزیک
خانم ناصری

خانم ناصری

دبیر ریاضی و حسابان
خانم نجاتی

خانم نجاتی

دبیر ریاضی و آمار و احتمال
خانم اشتری

خانم اشتری

دبیر ریاضی پیشرفته
آقای  محب

آقای محب

دبیر هندسه
آقای شعاعی

آقای شعاعی

دبیر هندسه
آقای خالقی

آقای خالقی

دبیر حسابان
آقاي كريمي نيا

آقاي كريمي نيا

دبیر ریاضی
آقای سبزميداني

آقای سبزميداني

دبیر فیزیک
خانم آذر نیا

خانم آذر نیا

دبیر زیست
خانم علی زاده

خانم علی زاده

دبیر زیست
خانم اشتری

خانم اشتری

دبیر فیزیک
خانم فیض بخش

خانم فیض بخش

دبیر شیمی
خانم پاک طینت

خانم پاک طینت

دبیر شیمی
آقای  حيدري

آقای حيدري

دبیر فیزیک
آقای زهره وند

آقای زهره وند

دبیر شیمی
آقای کرامت

آقای کرامت

دبیر زیست
آقاي بيات

آقاي بيات

دبیر زیست
آقای موذني پور

آقای موذني پور

دبیر گسسته
خانم واثقی

خانم واثقی

دبیر دین و زندگی
خانم سخاوتی

خانم سخاوتی

دبیر ادبیات
خانم اجلالی

خانم اجلالی

دبیر عربی
خانم قندی

خانم قندی

دبیر عربی
خانم رسول زاده

خانم رسول زاده

دبیر ادبیات
آقای قندچي

آقای قندچي

دبیر هندسه تحلیلی
آقای احمدنيا

آقای احمدنيا

دبیر ادبیات
آقای ولايي

آقای ولايي

دبیر زبان
آقاي اكرمي

آقاي اكرمي

دبیر دین و زندگی
آقای مومن زاده

آقای مومن زاده

دبیر عربي
خانم محمودی

خانم محمودی

دبیر دین و زندگی
خانم کاظمی

خانم کاظمی

دبیر زبان