اهداف

هدفمند نمودن دانش آموزان

آموزش برنامه ريزي به آنها

نظم و اجرا نمودن آن در تمامي امور آموزشي

كنترل و نظارت دقيق

ارتباط مستمر(حضوري و غير حضوري) مسئولين مدرسه با اوليا

تقويت حس مسئوليت پذيري در دانش آموزان

ارزشيابي مستمر از دانش آموزان

ارائه كارنامه ماهانه

برگزاري جلسات گروهي و انفرادي به دانش آموزان و اوليا محترم

پي گيري و رفع مشكلات درسي و مشاوره هاي مستمر آموزشي جهت بالا بردن كيفيت تحصيلي دانش آموزان

هماهنگي كامل كادر اجرايي و آموزشي

هماهنگي و هم انديشي با اوليا محترم

بالا بردن شور و اشتياق دانش آموزان در مسائل تعليم و تربيت و هدايت آنها در مسير صحيح تربيتي

ترغيب و تشويق دانش آموزان به تحقيق و پژوهش

هدفمندی

تعیین هدف و انگیزه و فعالیت ، محرک اصلی انسان برای تلاش و کوشش و در نهایت بالندگی است .باید به دانش اموزان بیاموزیم که برای رسیدن به نقطه معینی در آینده از هم اکنون چه هدفی را دنبال می کنند.باید بداند به کجا می خواهند برسند و در این مسیر چه مشکلاتی پیش رو دارند.

برنامه ریزی

برنامه ریزی ضروری ترین عامل جهت نیل به آرزوهای بلند زندگی است. پس باید با برنامه ریزی : تلاشمان را در جهت رسیدن به هدف بهینه کنیم و در عین حال بر این باوریم که : هر برنامه بدون در نظر گرفتن عوامل دانش آموز مدرسه ، معلم و اولیاء در اجرایی نتیجه است.

نظم در اجرا

نظم و انضباط یعنی وادار کردن خودتان به انجام کاری که باید در زمان معین انجام بدهید، چه مایل به انجام آن کار باشید و چه نباشید. بهترین برنامه ریزی در صورت عدم اجرا با بدترین برنامه برابر است. لذا نظم و انضباط و نظارت مستمر بر اجرای دقیق یرنامه و برنامه ریزی های حساب شده کم نداریم. انچه مغفول مانده است همانا نظم و انضباط در اجرای برنامه هاست.

اجرای دقیق برنامه های تعیین شده (تقویم آموزشی) و تقسیم کار

موفقیت

کنترل و نظارت دقیق

ارزیابی دانش آموز از خود

ارتباط اولیا با معلمین و مدرسه

هماهنگی کامل با معلم

تقویت مسئولیت پذیری دانش آموز

صمیمیت با دانش آموزان

اجرای استراتژی دو بال اصلی دارد

تقویم اجرایی

 ابزار اصلی برنامه ریزی برای دانش آموزان تقویم اجرایی و معتبر ترین و با ارزش ترین وسیله جهت اثبات اجرا و عمل به تعهدات و ادعاهایمان می باشد.
ماه‌ها پیش از شروع هر سال تحصیلی و منطبق بر سالنمای همان سال، طراحی تقویم اجرایی آغاز می گردد که نتیجه أن مجلدی است که برنامه راه سال تحصیلی از جمله تاریخ جلسات آموزشی با والدین، برگزاری آزمون ها، برنامه های فرهنگی سالانه در آن مشخص است و برنامه ریزی هفتگی مطالعه دروس، جزئیات فعالیت روزانه دانش آموز، نتایج امتحانات و راهنمایی های مشاور در آن ثبت خواهد شد.
در واقع تقویم اجرایی قلبی است برای نمایش و اصلاح مداوم وضعیت و موقعیت دانش آموز نسبت به برنامه ریزی ها، به این صورت که نتیجه کمیت و کیفیت تلاش های دانش آموز و تاثیر برنامه ها و مشاوره های تحصیلی را دائما و در طول سال پیش روی دانش آموز، اولیاء، مشاوران و کادر قرار می دهد تا بتوانند براحتی نقاط ضعف را هر کجا که باشد یافته و با بر طرف نمودن آنها، زمینه پیشرفت مداوم دانش آموز را فراهم نمایند.

مشاورین اجرایی

اصولا آموزش و پرورش هر جامعه ای در بستری از ارزش ها جریان دارد، به عبارت دیگر می‌توان تجلی ارزش های یک جامعه را در مدارس آن جامعه یافت و نهایتا این ویژگی مسئولیت هدایت جوانان را به سمت ارزش های جامعه به عهده دارد.
در این زمینه مشاورین اجرایی مشغول این فعالیت می باشند و در مقایسه با سایر مدیریت ها از اهمیت خاصی برخوردارند زیرا با انسانها و فرهنگ انسانی مواجه اند. اصلاح با انحراف یک جامعه ی کوچک مثل مدرسه که در نهایت به اجتماعات بزرگتری تبدیل می گردد.
به گروه مشاورین اجرایی بستگی دارد. چنانچه تنها از بینش کافی، برنامه ریزی به موقع و اجرای دقیق برخوردار باشند، مدرسه به سوی اصلاح پیش خواهد رفت و در غیر این صورت با مشکلات عدیده ای مواجه خواهد شد تصمیمی که یک مشاور آموزشی در جهت رشد و هدایت دانش آموزان می گیرد، باید آن را به موقع به اجرا گذارد تا در سرنوشت یک مدرسه و در نتیجه یک جامعه بتواند تاثیرگذار باشد و آینده بهتری را رقم بزند.